skip to Main Content
روش روانکاوی

روش و محیط روانکاوی

روش روانکاوی روانکاوی یک درمان گفتار محور است که مبتنی بر روش تداعی آزاد است. در تداعی آزاد، از بیمار دعوت می‌شود که هر آنچه…

نظریات روانکاوی

نظریات روانکاوی از زمان فروید

نظریات روانکاوی از زمان فروید روانکاوی در زمان حیات و پس از فروید گسترشی جدی و قابل‌توجه داشت. بسیاری از ایده‌های فروید مورد بازبینی نظریه‌پردازان…

روانکاوی مناسب چه کسانی است؟

آیا روانکاوی برای من مناسب است؟

روانکاوی مناسب چه کسانی است؟ روانکاوی و روان‌درمانی روانکاوانه برای کسانی است که احساس می‌کنند گرفتار مشکلات روانی متعددی می‌شوند که پتانسیل آنها برای تجربه‌ی…

روانکاوی

روانکاوی چیست؟

روانکاوی چیست؟ روانکاوی روشی تحلیلی برای واکاوی مسائل و مشکلاتی است که در طول زندگی روزمره با آن مواجه می‌شویم ولی علت آن‌ها را متوجه…

×Close search
Search
×