skip to Main Content
خیانت

وقتی که بدن به تو خیانت می‌کند.

وقتی که بدن به تو خیانت می‌کند. در ابتدا بهتر است در مورد معنی خیانت تامل کنیم: عملی گمراه‌کننده، ناکام‌کننده، خشونت‌آمیز  و پیش‌بینی نشده در زمانی که فرد اعتماد کرده است. در مورد عملکرد ذهن چه‌طور می‌توانیم این واژه را…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.