skip to Main Content
سکسوالیته

سکسوالیته چیست؟

سکسوالیته (Sexuality) در رویکردهای نظری و عملی روان-کاوی، سکسوالیته صرفاً به معنای فعالیت‌ها و لذتی که به عملکرد دستگاه تناسلی وابسته باشد نیست: علاوه بر…

سکسوالیته

سکسوالیته (Sexuality) چیست؟

سکسوالیته (Sexuality) چیست؟ رواندرمانی عمیقاً به این امر آگاهی دارد که امکان سکسِ[1] همواره ارضاکننده در درازمدت با کسی که دوست داریم چقدر نادر و…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.
کپی‌برداری با روح روانکاوی ناسازگار است.
×