skip to Main Content
سکسوالیته

سکسوالیته

سکسوالیته (Sexuality) در رویکردهای نظری و عملی روان-کاوی، سکسوالیته صرفاً به معنای فعالیت‌ها و لذتی که به عملکرد دستگاه تناسلی وابسته باشد نیست: علاوه بر آن شامل کل هیجانات و فعالیت‌هایی می‌شود که از کودکی به بعد مشاهده شده و…

سکسوالیته (Sexuality) چیست؟

    رواندرمانی عمیقاً به این امر آگاهی دارد که امکان سکسِ[1] همواره ارضاکننده در درازمدت با کسی که دوست داریم چقدر نادر و دشوار است. گرچه در جامعه به صورت کلی یک هنجار تلقی می‌شود، اما رواندرمانی طور دیگری…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.