skip to Main Content
خودکشی

سقوط به خودکشی

پیش از مطالعه: اگر در موقعیتی هستید که ممکن است به خودتان آسیب بزنید و با جستجوی عنوان این مقاله به این‌جا رسیده‌اید، لطفاً اینجا را ترک کنید و اگر در ایران هستید با شماره‌های 123 یا 115 و اگر…

بیماران خشن

درک بهتر بیماران خشن: استفاده از بدن و نقش پدر

درک بهتر بیماران خشن: استفاده از بدن و نقش پدر در این مقاله نظراتی درباره‌ی ریشه‌های خشونت عادی در بیمارانی که بخشی از «چرخه‌ی سوء استفاده» نیستند ارائه می‌کنیم. به عقیده‌ی ما هم آسیب به خود و هم حمله‌ی ناخودآگاهانه…

فکر کردن

فکر کردن پیرامون و همراه با بیمارانی که از فکر کردن می‌ترسند.

بیمارانی که قادر به تفکر مرتبه بالاتر (نمادین) نیستند غالباً نمی‌توانند شواهد وجود مجزای تحلیل‌گر را تاب بیاورند، به‌ویژه زمانی که در فرآیند بازتاب تحلیل‌گر و تفسیر او درباره‌ی این‌که بیمار چطور تحلیل‌گر را تجربه یا تجسم می‌کند، «دگربودگی» (Otherness)…

ارتباط ابتدایی

ارتباط ابتدایی و استفاده از انتقال متقابل

ارتباط ابتدایی و استفاده از انتقال متقابل ... روانکاو آماده است که تا وقتی بیمار بتواند عوامل محیطی را به‌گونه‌ای ارائه کند که امکان تفسیر آن‌ها به عنوان فرافکنی وجود داشته باشد، منتظر بماند... گاهی روانکاو باید مدت بسیار زیادی…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.