skip to Main Content
انتقال‌های نارسیسیستیک

ملاحظات کلی درباب انتقال‌های نارسیسیستیک

ملاحظاتی کلی درباب انتقال‌های نارسیسیستیک (انتقال آرمانی‌سازی[1] و انتقال آیینه‌ای[2] و انتقال دوقلویی[3]) در ابتدا کوهات می‌پرسد که وقتی ایماگوی والد آرمانی یا خود بزرگمنش در فرایند درمان با آنالیست فعال می‌شود، آیا این‌ها را باید تظاهرات انتقالی در نظر…

نارسیسیزم

نارسیسیزم

نارسیسیزم [Narcissism] عشق فرد نسبت به تصویر خود، با ارجاع به افسانه‌ی نارسیس[1]. I. عبارت «نارسیسیزم[2]» (α) اولین بار در سال 1910 در آثار فروید پدیدار شد، زمانی‌که از آن برای توجیه انتخاب اُبژه[3] در هم‌جنس‌گرایان که «خودشان را اُبژه‌ی…

نارسیسیزم

آسیب‌شناسی نارسیسیزم در زندگی روزمره

آسیب‌شناسی نارسیسیزم هدف از نگارش این مقاله، مطالعه‌ی تظاهرات معمول و روزمره‌ی پویایی‌های نارسیسیستیک به‌صورت پدیدارشناسانه است. علی‌رغم اهمیتی که تبیین دقیق فروید از شواهد روزمره‌ی فرآیندهای دفاعی ناخودآگاه (1901) برای روانکاوی دارد، روانکاوان به‌طور طبیعی توجه خود را به…

روانکاوی

نارسیسیست خجالتی: پنهان در پشت دیوارهای فروتنی

از زمانی که DSM-III  اختلال شخصیت نارسیسیستیک را به عنوان یک تشخیص واحد به رسمیت شناخت، تلاش‌هایی برای ترسیم جزئیات پدیدارشناختی آن صورت پذیرفت. یکی از جنبه‌های قابل توجه این مطالعات، نشان دادن این نکته بود که تظاهرات شخصیتی این…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.