skip to Main Content
بیماران نارسیستیک

وضعیت‌های تروماتیک در بیماران نارسیستیک

وضعیت‌های تروماتیک در بیماران نارسیستیک با توجه به این واقعیت که در اکثریت بیماران نارسیستیک، ساختار خنثی‌سازی پایه‌ای روان رشد ناکافی داشته است، این بیماران علاوه بر گرایش به جنسی‌سازی نیازها و تعارضات‌شان، تعداد دیگری از نقایص کارکردی هم بروز…

درمان تروما

درمان روانکاوانه‌ی تروما و شخصیت آنالیست | سلمان اختر

در توصیف زیگموند فروید بر راهنمای اجرای درمان روانکاوانه (۱۹۱۲) او صراحتاً از این سخن می‌گوید که آنچه پیشنهاد کرده است متناسب با شخصیت اوست و دیگران ممکن است روش‌های مختص به خود را در اجرایی کردن این اصول به…

تروما (Trauma) چیست؟

    کلمه‌ی «تروما»[1] در زبان یونان باستان به معنای جراحت فیزیکی است. رواندرمانی حول این ایده بنا می‌شود که دوران کودکی همواره شامل میزان اجتناب‌ناپذیری از جراحت هیجانی است. اصلاً نیازی نیست که اتفاق مشخصاً ناخوشایندی برای ما رخ…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.