skip to Main Content
عقده الکترا

عقده‌ی الکترا در برابر عقده‌ی اُدیپ

عقده الکترا در برابر عقده‌ی اُدیپ «زنان چه می‌خواهند؟» فروید در اواخر عمرش این سوال را در مورد روانکاوی زنان به کار برد: سوالی بحث‌برانگیز که نشان می‌دهد، آنچه فروید و رویکردهای اولیه‌ی روانکاوی در مورد مراحل رشدی زنان مطرح…

افول عقده‌ی ادیپ | هانس لئووالد

افول عقده‌ی ادیپ[1] بسیاری از دیدگاههایی که در این مقاله بیان شده، پیش‌تر توسط دیگران به شکلی دیگر گفته شده است. برای عذرِ تقصیر از قلم افتادن برخی ارجاعات (به استثنای چند مورد) کاری جز نقل قول آوردن از مقدمه‌ی…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.