skip to Main Content
کودکی

دنیای بزرگسالی و سرچشمه‌های آن در کودکی

دنیای بزرگسالی و سرچشمه‌های آن در کودکی اگر بخواهیم از منظر روان‌کاوی به رفتار افراد در محیط اجتماعی‌شان بنگریم، باید نحوه رشد آنها از نوزادی تا بزرگسالی را بررسی کنیم. از آن‌جایی‌که گروه، بزرگ یا کوچک، متشکل از افرادی است…

کلاین

جهت‌گیرهای جدید در روانکاوی با ملانی کلاین

مقاله‌ای که تنه‌ی اصلی این نوشته است در صفحات ابتدایی کتاب جهت‌گیری‌های جدید در روانکاوی[1] است. تعارض‌های مهم نوزاد در الگوی رفتار در بزرگسالی که توسط کلاین و هلمن و مونی[2] با مقدمه‌ای از ارنست جونز آمده است. اولین فردی…

موضع افسرده‌وار

درباره‌ی موضع افسرده‌وار

درباره‌ی موضع افسرده‌وار این نوشته برگرفته از مقاله‌ی ملانی کلاین به نام «نگاهی به خلقت روانی حالت‌های مانیک–دپرسیو»  و فصل چهارم کتاب «نظریه‌ی کلاینی: یک چشم‌انداز معاصر» نوشته‌ی جین تمپرلی به نام «موضع افسرده‌وار» است. همان‌طور که توانایی‌های شناختی و…

موضع پارانوئید-اسکیزوئید

درباره‌ی موضع پارانوئید-اسکیزوئید

درباره‌ی موضع پارانوئید-اسکیزوئید این نوشته به بررسی موضع پارانویید-اسکیزویید بر اساس دو مقاله می‌پردازد؛ یکی مقاله‌ی «یادداشت‌هایی در باب برخی مکانیزم‌های اسکیزویید» ملانی کلاین و دیگری مقاله‌ی «موضع پارانویید-اسکیزویید» پریسیلا راث از فصل سوم کتاب «نظریه‌ی کلاینی: یک چشم‌انداز معاصر»…

ملانی کلاین

برگی بر تحول عملکرد روانی | ملانی کلاین

ملانی کلاین مقاله‌ی «برگی بر تحول عملکرد روانی» را در سال 1958 نوشته است و مقاله تلاشی است بر ارائه‌ی تصویری رشدیافته از نظریه‌ی او درباب عملکرد روانی. او مقاله را با مقایسه نگرش زیگموند فروید آغاز می‌کند: «صورت‌بندی فروید…

ملانی کلاین

حکایت حس تنهایی | ملانی کلاین

ملانی کلاین در مقاله‌ی «حکایت حس تنهایی» که 3 سال پس از مرگ او در سال 1963 منتشر شده است، درباره‌ی «معضلات یکپارچگی» می‌نویسد. او در مقدمه می‌نویسد: «مقاله‌ی پیشِ رو تلاشی است در جهت بازجستن خاستگاهِ حسّ تنهایی. مقصود…

ملانی کلاین

درباره‌ی معیارهای خاتمه‌ی یک روانکاوی | ملانی کلاین

مقاله‌ی «درباره‌ی معیارهای خاتمه‌ی یک روانکاوی» را «ملانی کلاین» در سال 1950 نوشته است. او در مقدمه‌ی مقاله می‌نویسد: معیارهای پایان بخشیدن به یک تحلیل در ذهن همه‌ی روانکاوان مسأله‌ای مهم است. در این مورد چندین معیار وجود دارد که…

رشک، حسادت و آز در ادبیات ملانی کلاین

هانا سیگال[1] در کتاب درآمدی بر آرا ملانی کلاین (1964) بیان می‌دارد که برای رشد و تکامل مطلوب نوزاد بایستی در موضع پارانوئید-اسکیتزوئید تجربیات خوب بر تجربیات بد غلبه داشته باشد. تجربیات واقعی نوزاد بر عوامل بیرونی و درونی وابسته…

آموزش روانکاوی

تحلیل کودک | مبانی نظری روانکاوی ملانی کلاین

درس‌نوشتارهای ملانی کلاین: (بهتر است درس‌نوشتارها را به ترتیب مطالعه کنید) ۱) ملانی کلاین | زندگینامه و کارهای علمی | مصور | قسمت اول ۲) ملانی کلاین | زندگینامه و کارهای علمی | مصور | قسمت دوم ۳) ملانی کلاین |…

آموزش روانکاوی

دوپاره‌سازی ابژه | مبانی نظری روانکاوی ملانی کلاین

  درس‌نوشتارهای ملانی کلاین: (بهتر است درس‌نوشتارها را به ترتیب مطالعه کنید) ۱) ملانی کلاین | زندگینامه و کارهای علمی | مصور | قسمت اول ۲) ملانی کلاین | زندگینامه و کارهای علمی | مصور | قسمت دوم ۳) ملانی کلاین…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.